Barnabas İncili | Türkiye’de Bulunduğu Söylenen İncil


Barnabas incili Hristiyan aleminin reddettiği ve sahte olarak tanımladığı Aziz Barnabas tarafından yazılmış olan İncildir. M.S. 325 yılında Roma imparatorluğu tarafından toplanan birinci İznik Konsili‘nde yasaklanmıştır.

 

Matta, Markos, Luka ve Yuhanna İncilleri

Roma imparatorluğu Hristiyanlığı kabul ettiği dönemde, halk arasında dolaşan yaklaşık 500 farklı İncil kopyası bulunmaktaydı. İmparatorluk o dönem Hristiyanların kutsal kitabı İncil’i düzenlemek amacıyla İznik konsili adı verinden toplantının yapılması kararlaştırdı. İmparatorluğun önde gelen ruhani liderleri arasında yapılan toplantıda 4 adet İncil’in esas olarak kabul edilmesine karar verildi. Bunlar; Matta, Markos, Luka ve Yuhanna İncilleridir. Toplantıda kabul edilen ve esas sayılan 4 İncilin tamımı da Yunancadan Latinceye çevrilmiş İncillerdir.

 

Barnabas İncili’nin Türkiye’de Bulunduğu İddiası


1980 yılında, Hakkari’nin Uludere ilçesinde bir çoban avda kaybolan köpeklerini bir mağaranın içerisinde buldu. Mağaraya giden köylüler burada 325 odalı bir yer altı şehri bir lahit ve lahitin içerisinde bir mumya buldu. Bulunan mumyanın elinde papürüslere yazılmış ve okunabilir durumda olan bir kitap vardı. Bulunan bu kitap Süryaniceydi.

Kitabı bulan köylüler aşiret reisine teslim ettiler. O da kitabı okutmak için Süryani kilisesine götürdü. Klise rahipleri kitabı okumaya çalıştılar fakat Süryani alfabesi ile yazılmış bu kıtabı anlayamadılar. Bu nedenle Türkiye’de bulunan sayılı flologlardan birisi olan Hamza Bektaş (Hocagil) devreye girdi. Kitabı inceleyen Bektaş bunun bir İncil olduğunu, süryanı alfabesi ile yazıldığını ancak kelimeleri aramca dilinde yazıldığını belirtir. Kıtaba yapılan karbon testleri kitabın M.S. 1. Yüzyıl ve 2. Yüzyıl aralığında yazıldığını göstermektedir. Ayrıca Aramca Hz. İsa’nın konuştuğu dildir.

Kitabın girişinde şöyle yazar;
”Ben Kıbrıslı Barnabius.teşbihe layık alemlerin rabbinden bir bütün olarak ,ruhu’l kudüs’de Meşaha’ya vahyolunanı tıpkı İsa’dan duyduğum gibi sadakatle, 48 gök yılları sonunda, dördüncü nüsha olarak aynen yazıyorum ”

Yazanlardan Barnabas İncili olduğu anlaşılan kitap 4 nüsha olarak yazılmıştı. Bu kitap dışında 3 nüsha daha olması lazımdı. Bulunan incilin en arka sayfasında bir harita ve bu haritada işaretlenmiş 3 yer bulunuyordu. Bu yerlerden ilki İsrail Golan’da bulunan Hz. Davut’un sarayını, ikincici Arabistan yarımadasında bir yeri ve sonuncusu da Irak’ta Süleymaniye Zoha tarafında bir yeri işaret ediyordu.

Hamza hocagil Dönemim İsrail Başbakanının üvey kızı Victoria Rabin’i ve Nata’da görevli bir subayı olarak Hz. Davut‘un sarayını araştırmaya gidiyor. Araştırma bölgesinde İncil’in diğer nüshası, bakır tabletlere yazılmış 10 Emir ve bir miktar altın bulunuyor. Tabi bunlar iddialardan ibaret.

Barnabas İncili Gerçek mi?
Bu konu hakkında diğer bir iddia ise incilin 14. Yüzyılda yazdığı ve sahte olduğu üzerine. İddialara göre Barnabas İncilinde birden fazla çelişki bulunuyor bu da sonradan ve gerçeklere dayalı olmadan yazıldığını kanıtlar nitelikte. Örnek olarak;

“….bize doğruyu söylemen için sana yalvarıyorum. beklediğimiz tanrı’nın mesih’i sen misin?” isa cevap verdi: “gerçekten ben o değilim, çünkü o, benden önce yaratıldı ve benden sonra gelecektir.” (l.&l.ragg, bl:96)

Burada Hz. İsa’nın Mesih olmadığı ve ondan sonra başka bir Peygamber geleceği yazıyor. Fakat Kur’an’a ve İncil’e göre Hz. İsa Mesih olarak müjdelenmiştir.

Sonuç olarak kitabın tam olarak kamuoyu ile paylaşılmış bir kopyası yok. İnternette yer alan çoğu kopya değiştirilmiş ve üzerinde oynamalar yapılmış. İddialar doğru olsun veya olmasın Barnabas incili tarihi açıdan çok değerli bir eser ve yıllarca gizemini koruyacak gibi gözüküyor.

 


Beğendiysen alttan 2 saniyede paylaşabilirsin:

0
565 Paylaşım

Makeleye tepkini ver:

hate hate
0
hate
confused confused
0
confused
fail fail
0
fail
fun fun
0
fun
geeky geeky
0
geeky
love love
0
love
lol lol
0
lol
omg omg
0
omg
win win
0
win

DON'T MISS